2019
Sommarens stora utställning Småland – idyll och irrvägar på
KALMAR KONSTMUSEUM
9 mars – 15 september
Som inbjuden konstnär deltar Björn Gidstam med ett 10-tal verk


Andra konstnärer är Marcus Larson, Simon Gate, Edward Hald, Vera Nilsson,  
Jenny Nyström, Axel Petersson Döderhultarn, Nils Kreuger, Ivan Hoflund,
Lotte Laserstein, Karl Andersson, Sven Ljungberg och Björn Berg m fl.


*
Björn Gidstam arbetar för närvarande bl a med ett nytt stort bokverk om
BLEKINGE
Boken är beställd av och utges av
Blekinge Museum och Blekinge Läns Hembygdsförbund
Utkommer våren 2020