Den 1 - 2 september 2018 kl 10.00 – 17.00
har Björn Gidstam öppet hus i ateljén
i Aramogården i Urshult.
BILDKONST
från golv till tak i två våningar
VÄLKOMNA

*

Han deltar även i Smålands Konstnärsförbunds
stora jubileumsutställning på Vandalorum i Värnamo
8 september – 28 oktober
SMÅLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND 60 år