Här ges en kort presentation av hans mångsidiga närmare 60 år långa verksamhet som bildkonstnär.