Dackeland
Lars-Olof Larsson
Teckningar: Björn Gidstam
Förlag: Norstedts 1979
Bötfällda bönder
Nils Dacke
Per Skegge