Exempel på illustrationer till
fälthandboken Fåglar
med text av Bertil Wahlin.

Norstedts 1977
och senare upplagor